RAPORTI PER PYETSORIN PER VLERSIM NEVOJASH: NES 2014North Albania

Period: 01 January 2014 - 30 June 2014
“Assessment of Social-Economic and Medical needs of marginalised UXO/ERW/AXO victims of Lezha and Shkodra, Countries, North Albania”

Title of the Project:“Assessment of Social-Economic and Medical needs of marginalised UXO/ERW/AXO victims of Lezha and Shkodra, Countries, North Albania”

This survey is prepared by ALB-AID within framework of the Albanian Mine Action Programme with the financial support of the State Department of USA, Office of Weapons Removal and Abatement through ITF-Enhancing Human Security Slovenia
Ky studim është kryer nga Shoqata ALB-AID me mbështetjen financiare te Zyres për Paksimin dhe Largimin e Armëve, Departamenti i Shtetit të SHBA përmes Fondit Ndërkombëtar të Mirëbesimit për Rritjen e Sigurisë Njerëzore (ITF) Slloveni

PYETESORI

Fillo plotesimin e pyetesorit:

RAPORTI

Raporti per pyetesoret e plotesuar: