GAZETA: “JEMI EDHE NE” – MUJORE PËR FËMIJË

“Aktivizohuni në veprimtaritë e shkollës në se doni që zëri juaj të dëgjohet dhe vota juaj të numërohet”

BOTIM I ALB-AID .

DONOR: NORWEGIAN MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS – (MFA)/NORWEGIAN EMBASSY,

NORWEGIAN EMBASSY, PRISHTINA, KOSOVO

NEWSPAPER NUMBER 43:

PERIOD: December 2013

NEWSPAPER NUMBER 44:

PERIOD: January 2014

NEWSPAPER NUMBER 45:

PERIOD: February 2014

NEWSPAPER NUMBER 46:

PERIOD: March 2014

NEWSPAPER NUMBER 48:

PERIOD: November 2014

NEWSPAPER NUMBER 49:

PERIOD: December 2014

NEWSPAPER NUMBER 50:

PERIOD: January 2015

NEWSPAPER NUMBER 51:

PERIOD: February 2015

NEWSPAPER NUMBER 52:

PERIOD: March 2015

NEWSPAPER NUMBER 53:

PERIOD: April 2015

NEWSPAPER NUMBER 54:

PERIOD: May 2015

NEWSPAPER NUMBER 55:

PERIOD: June 2015

NEWSPAPER NUMBER 56:

PERIOD: December 2015

NEWSPAPER NUMBER 57:

PERIOD: January 2016

NEWSPAPER NUMBER 58:

PERIOD: February 2016